• Skip Navigation Links

    આ શાખામાં અરજદારો તરફથી મળેલ અરજીઓ, સરકારી કચેરીઓ તથા અન્ય ઓફિસો માં થી આવેલ ટપાલ મેળવી અધિકારીશ્રી ને ધ્યાને મુકવામાં આવે છે. તેમજ અન્ય શાખાઓ દ્વારા નિકાલ કરેલ અરજીઓ ને સુચવેલ સરનામે રવાના કરવામાં આવે છે.
    • સરકારશ્રી માંથી આવતા પત્રો, પરિપત્રો,ઠરાવો, હુકમો, અરજદારો ની રેફરંસ અરજીઓ વગેરે સ્વીકારવા માં આવે છે.
    • સ્વીકારેલ પત્રો અને અરજીઓને અધિકારીશ્રી ની સુચના મુજબ યોગ્ય શાખામાં ઓનલાઇન નોંધણી કરી પહોંચાડવા માં આવે છે.
    • શાખા માં પહોંચાડેલી ટપાલોની નોંધણીની પ્રિંટ આપવા માં આવે છે.