ફોટો ગેલેરી

એકતા રથયાત્રા શુભારંભ કાર્યક્રમ
રામજીમંદિર નવસારી ખાતે યોજાયેલ જિલ્લા કક્ષાનો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ૨૦૧૮ નો કાર્યક્રમ.
નવસારી જિલ્લામાં અલગ-અલગ જગ્યાએ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.
શિક્ષણ સુધારણા ગુણોત્‍સવ 2018 કાર્યક્રમ અંતર્ગત બોદાલી પ્રાથમિક શાળા અને વિદ્યાર્થીઓનું મુલ્‍યાંકન કરતા કલેક્ટર શ્રી ડો.એમ.ડી.મોડિયા સાહેબ.
ખેરગામ ખાતે 71 માં સ્વતંત્રતા પર્વની જીલ્લા કક્ષા ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ.
વાંસદા ખાતે ૬૮ માં પ્રજાસત્તાક દિવસ ની જીલ્લા કક્ષા ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ.
૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ એ નવસારી ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ ની જીલ્લા કક્ષા ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ.
ડિજિટલ ઇન્ડિયા કેમ્પેઇન વેન નું ફ્લેગ ઑફ કલેક્ટર સર દ્વારા કરવામાં આવ્યું. વેન નવસારી ના ૪૪ ગામો ને ૨૨ દિવસ માં કવર કરશે અને પબ્લિક માં જાગૃતિ લાવશે.
1  2  3  4  5  6 પી.ડી.એફ ગેલેરી

No Record