• Skip Navigation Links

    ચૂંટણી


    Sr NoDateTitleDescriptionDocument
    1 03/11/2015 રાજ્ય ચુંટણી આયોગમાં નોંધાયેલ રાજકીય પક્ષો અને તેમને ફાળવેલ પ્રતિક તથા મુક્ત પ્રતીકો ની યાદી રાજકીય પક્ષો અને તેમને ફાળવેલ પ્રતિક તથા મુક્ત પ્રતીકો ની યાદી View