• Skip Navigation Links

    પરિપત્રો અને સૂચનાઓ
    Sr NoDateTitleDocument
    1 26/08/2015 સીઆરપીસી ૧૯૭૩ ની કલમ સેકશન -૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ View
    2 16/03/2016 નવસારી જીલ્લા માં ૧ એપ્રિલ થી રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો અમલી View
    3 16/11/2016 સરકારશ્રી ના આદેશ મુજબ ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ ની નોટ ૨૪ નવેમ્બર સુધી સ્વીકારવાનું પરિપત્ર View