• Skip Navigation Links

  પરિપત્રો અને સૂચનાઓ
  Sr NoDateTitleDocument
  1 26/08/2015 સીઆરપીસી ૧૯૭૩ ની કલમ સેકશન -૧૪૪ અન્વયે કાઢેલ હુકમ View
  2 16/03/2016 નવસારી જીલ્લા માં ૧ એપ્રિલ થી રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો અમલી View
  3 16/11/2016 સરકારશ્રી ના આદેશ મુજબ ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ ની નોટ ૨૪ નવેમ્બર સુધી સ્વીકારવાનું પરિપત્ર View
  4 30/08/2018 FAQ on EVMs and VVPATs View